Mọi chi tiết xin liên hệ:

TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG TRỰC TUYẾN – MICRONET CORPORATION
02 – Villa E, The Manor, Mỹ Đình, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 844-3 7877 037 – Email: info@micronet.vn